Jak šel čas se světickou knihovnou...

Knihovna v budově bývalého Národního výboru - dnes rodinný domek Švábových

Knihovna v Požárním domě

Knihovna v současnosti - suterén budovy Obecního úřadu

Knihovna podzim 2018 po výměně zařízení