Něco málo o naší knihovně

Půjčování knih ve Světicích má dlouhou tradici. Již před sto lety, v tehdy ještě osadě, existoval Čtenářský a ochotnický spolek Tyl. Knihovna, jak ji známe dnes, vznikla v padesátých letech.

V dnešní době knihovna nabízí okolo 6.000 knih a několik titulů časopisů. Registrováno je  114 čtenářů, z toho 78 dětí. V knihovně funguje meziknihovní výpůjční služba (MVS), využíváme výměnné soubory z Městské knihovny Benešov.

Světická knihovna byla oceněna titulem Středočeský Kramerius 2017

V úterý 3. října se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně konal již 6. ročník slavnostního ocenění
Středočeský Kramerius. Tento titul získalo pět dobrovolných knihovnic z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.

Ocenění předával náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniel Marek (Nezávislí Středočeši) spolu s vedoucím oddělení kultury Mgr. Tomášem Procházkou a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím Mikou.