Kdy půjčujeme:


Sobota 8:30 - 11:00 hodin - půjčuje Jana Lemberková
  • 8. a 22. září
  • 6. a 20. října
  • 3. a 17. listopadu

Pondělí 14:00 - 16:30 a čtvrtek 14:00 - 17:00 hodin - půjčují Alice Hrbková a Dana Hájková - pouze během školního roku (konkrétní dny vyvěšeny na dveřích knihovny)